Неділя, Березень 25, 2018
[vc_text_separator title=”Правила користування Сайтом Автолюбитель” i_icon_fontawesome=”fa fa-info” color=”blue” border_width=”5″ add_icon=”true”][vc_tta_accordion][vc_tta_section title=”Вступ” tab_id=”1453571299615-799bbb85-129a”]

Ласкаво просимо на Сайт Автолюбитель, інтернет-ресурс, який допомагає Вам підтримувати зв’язок з Вашими старими і новими друзями.

Сайт Автолюбитель (https://autolubitel.org) – це мережевий проект, що об’єднує людей на підставі інтересів.

Адміністрація Сайту надає Вам доступ до використання Сайту Автолюбитель і його функціоналу на умовах, що є предметом ціх Правил користування Сайтом Автолюбитель. (Ви також можете ознайомитися з Правилами захисту інформації про користувачів на Сайті.)

У цьому зв’язку Вам необхідно уважно ознайомитися з умовами цих Правил, які розглядаються Адміністрацією Сайту як публічна оферта.

[/vc_tta_section][vc_tta_section title=”1. Терміни, що використовуються в цих Правилах” tab_id=”1453571191440-3c1e4ced-ec60″]

1.1. Сайт Автолюбитель (або Сайт) – інтернет-ресурс, що складається із сукупності

(а) програм для ЕОМ (програмних кодів, що виконуються на ЕОМ)

(б) інформації (Контенту), розміщеної в них Адміністрацією та / або Користувачами.

Сайт Автолюбитель міститься в інформаційній системі, що забезпечує доступність такої інформації в мережі Інтернет за мережевою адресою (доменному імені): https://autolubitel.org (включаючи всі рівні зазначеного домену, як функціонують на дату прийняття Користувачем чинних правил, так і запускаються і вводяться в експлуатацію протягом усього терміну його дії).

1.2. Додатковий функціонал Сайту – програмні коди, що виконуються на ЕОМ у складі програм для ЕОМ Сайту Автолюбитель і виконують певні додаткові функції Сайту.

[/vc_tta_section][vc_tta_section title=”2. Статус Правил користування Сайтом Автолюбитель” tab_id=”1453571191983-494b0487-f02c”]

2.1. Ці Правила користування Сайтом Автолюбитель (раніше і далі – Правила) розроблені Адміністрацією Сайту і визначають умови використання і розвитку Сайту, а також права та обов’язки його Користувачів і Адміністрації. Правила поширюються також на відносини, пов’язані з правами та інтересами третіх осіб, які не є Користувачами Сайту, але чиї права та інтереси можуть бути порушені в результаті дій Користувачів Сайту.

2.2. Ці Правила є юридично обов’язковою угодою між Користувачем і Адміністрацією Сайту, предметом якого є надання Адміністрацією Сайту Користувачеві доступу до використання Сайту і його функціоналу. Крім цих Правил, до угоди між Користувачем і Адміністрацією Сайту відносяться всі спеціальні документи, що регулюють надання доступу до використання окремого, у тому числі Додаткового, функціонала Сайту, розміщеного у відповідних розділах Сайту в мережі Інтернет.

2.3. Користувач зобов’язаний повністю ознайомитися з цими Правилами до моменту реєстрації на Сайті. Реєстрація Користувача на Сайті означає повне і беззастережне прийняття Користувачем чинних правил відповідно до законодавства України.

2.4. Ці Правила можуть бути змінені та / або доповнені Адміністрацією Сайту в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення. Ці Правила є відкритим і загальнодоступним документом. Чинна редакція Правил розташовується в мережі Інтернет за адресою: https://autolubitel.org/terms. Адміністрація Сайту рекомендує Користувачам регулярно перевіряти Умови на предмет їх зміни та / або доповнення. Продовження використання Сайту Користувачем після внесення змін та / або доповнень до чинних Правил означає прийняття і згоду Користувача з такими змінами та / або доповненнями.

[/vc_tta_section][vc_tta_section title=”3. Статус Сайту Автолюбитель” tab_id=”1453571463454-ad46bedb-13c5″]

3.1. Права на Сайт в цілому і на використання мережевої адреси (доменного імені) https://autolubitel.org належать Адміністрації Сайту. Остання надає доступ до Сайту всім зацікавленим особам у відповідності з цими Правилами та чинним законодавством України.

3.2. Чинними Умовами встановлені правила, відповідно до яких права на використання інформації та результатів інтелектуальної діяльності (включаючи, але не обмежуючись літературними, музичними, аудіовізуальними творами та фонограмами, творами графіки та дизайну, фотографічними творами, програмами для ЕОМ) у складі окремих розділів Сайту, можуть належати Користувачам Сайту і іншим особам, самостійно утворила і / або розмістили вказані об’єкти в мережі без безпосередньої участі Адміністрації Сайту.

[/vc_tta_section][vc_tta_section title=”4. Адміністрація Сайту Автолюбитель” tab_id=”1453571467718-7b5142d9-312b”]

4.1. Під Адміністрацією Сайту Автолюбитель (раніше і далі – Адміністрація Сайту або Адміністрація) в цих Правилах та інших спеціальних документах, розміщених на Сайті, розуміється приватна особа.

4.2. Звернення, пропозиції і претензії фізичних та юридичних осіб до Адміністрації Сайту в зв’язку з цими Правилами і всіма питаннями щодо функціонування Сайту, порушеннями прав та інтересів третіх осіб при його використанні, а також для запитів уповноважених законодавством України осіб можуть бути спрямовані на електронну поштову адресу.

4.3. У відношенні функціонування та розвитку Сайту Адміністрація керується законодавством України, цими Правилами та іншими спеціальними документами, які розроблені або можуть бути розроблені і прийняті Адміністрацією Сайту в цілях регламентації надання Користувачам доступу до окремого функціоналу Сайту.

4.4. Ніякі положення цих Правил не пропонують Користувачеві право на використання фірмового найменування, товарних знаків, доменних імен та інших відмітних знаків Адміністрації Сайту. Право на використання фірмового найменування, товарних знаків, доменних імен та інших відмітних знаків Адміністрації Сайту може бути надано виключно за письмовою угодою з Адміністрацією Сайту.

[/vc_tta_section][vc_tta_section title=”5. Реєстрація на Сайті Автолюбитель і статус Користувача” tab_id=”1453571470699-16062e8d-94a5″]

5.1. Реєстрація Користувача на Сайті є безкоштовною, добровільною і здійснюється за адресою в мережі Інтернет: https://autolubitel.org.

5.2. Користувачем Сайту є фізична особа, зареєстрована на Сайті відповідно до встановленого цими Правилами порядком, яка досягла віку, допустимого відповідно до законодавства України для акцепту цих Правил, і що володіє відповідними повноваженнями (раніше і далі – Користувач).

5.3. При реєстрації на Сайті Користувач зобов’язаний надати Адміністрації Сайту необхідну достовірну та актуальну інформацію для формування персональної сторінки Користувача, включаючи унікальні для кожного Користувача логін (адреса електронної пошти або комбінацію з латинських букв і цифр для входу на Сайт) і пароль доступу до Сайту, а також прізвище та ім’я. Реєстраційна форма Сайту може запитувати у Користувача додаткову інформацію.

5.4. Користувач несе відповідальність за достовірність, актуальність, повноту і відповідність законодавству України наданої при реєстрації інформації та її чистоту від претензій третіх осіб.

5.5. Після надання інформації, зазначеної в п. 5.3. цих Правил, Користувачеві необхідно пройти ряд посвідчувальних процедур, а саме,

(а) підтвердити реєстрацію шляхом розпізнання автоматизованого тесту, призначеного для розрізнення комп’ютерів і людей («капчі»);

(б) підтвердити свою реєстрацію шляхом активації персональної сторінки через повідомлення, відправлене Адміністрацією Сайту на електронну пошту Користувача; У разі вірного послідовного виконання всіх реєстраційних дій на Сайті створюється персональна сторінка Користувача. Користувач вправі привласнити персональній сторінці коротке (піддоменів) ім’я, що заміняє порядковий номер id при адресації в мережі Інтернет. В якості піддоменів імені не можуть бути обрані слова і найменування, використання яких заборонено відповідно до справжніми Правилами, чинним законодавством України і міжнародними правовими актами, у тому числі, але не обмежуючись, нецензурна лексика, найменування, зареєстровані як товарні знаки (незалежно від класу МКТП), фірмові найменування і комерційні позначення, якщо користувачеві не належать виключні права на них. У разі виявлення порушення даних умов Адміністрація вправі заборонити Користувачеві використання присвоєного їм піддоменів імені, в тому числі, якщо застосовно, передати право його використання належному особі (представнику правовласника). Користувач право зареєструвати не більше однієї персональної сторінки на Сайті.

5.6. При реєстрації Користувач погоджується з цими Правилами і приймає на себе зазначені в них права та обов’язки, пов’язані з використанням і функціонуванням Сайту. Користувач набуває повний доступ до використання функціоналу Сайту, за винятком Додаткового функціоналу, за умови заповнення персональної сторінки більш ніж на тридцять відсотків. Право використання Додаткового функціоналу Сайту надається Користувачеві при виконанні додатково до зазначеного вище умов ліцензійної угоди (див. П. 1.2. Цих Правил).

5.7. Після успішної реєстрації Користувача на Сайті Адміністрація приймає на себе права та обов’язки перед Користувачем, зазначені в цих Правилах.

5.8. Обробка персональних даних Користувача здійснюється відповідно до законодавства України. Адміністрація Сайту обробляє персональні дані Користувача з метою надання Користувачу доступу до використання функціоналу Сайту, в тому числі з метою отримання Користувачем персоналізованої (таргетированной) реклами; перевірки, дослідження та аналізу таких даних, що дозволяють підтримувати і покращувати функціонал і розділи Сайту, а також розробляти новий функціонал і розділи Сайту. Адміністрація Сайту вживає всіх необхідних заходів для захисту персональних даних Користувача від неправомірного доступу, зміни, розкриття чи знищення. Адміністрація надає доступ до персональних даних Користувача тільки тим працівникам, підрядникам та агентам Адміністрації, яким ця інформація необхідна для забезпечення функціонування Сайту і надання Користувачеві доступу до його використання. Адміністрація Сайту право використовувати надану Користувачем інформацію, в тому числі персональні дані, з метою забезпечення дотримання вимог чинного законодавства України (у тому числі з метою попередження та / або припинення незаконних та / або протиправних дій Користувачів). Розкриття наданої Користувачем інформації може бути вироблено лише відповідно до чинного законодавства України на вимогу суду, правоохоронних органів, а також в інших передбачених законодавством України випадках. Оскільки Адміністрація Сайту здійснює обробку персональних даних Користувача з метою виконання цих Правил, в силу положень законодавства про персональні дані згоду Користувача на обробку його персональних даних не потрібно.

5.9. Вибрані Користувачем логін і пароль є необхідною і достатньою інформацією для доступу Користувача на Сайт. Користувач не має права передавати свої логін та пароль третім особам, несе повну відповідальність за їх збереження, самостійно вибираючи спосіб їх зберігання. Користувач на використовуваному їм апаратно-програмному забезпеченні може дозволити зберігання логіна і пароля (з використанням файлів cookies) для подальшої автоматичної авторизації на Сайті.

5.10. Якщо Користувачем не доведено протилежне, будь-які дії, вчинені з використанням його логіна і пароля, вважаються вчиненими відповідним Користувачем. У разі несанкціонованого доступу до логіну та паролю і / або персональній сторінці Користувача, або поширення логіна і пароля Користувач зобов’язаний негайно повідомити про це Адміністрації Сайту в установленому порядку.

5.11. Після реєстрації Користувач отримує право самостійно в особистих некомерційних цілях створювати, використовувати і визначати зміст власної персональної сторінки та умови доступу інших Користувачів до її змісту, а також отримує можливості доступу і розміщення інформації на персональних сторінках інших Користувачів (за умови отримання відповідних прав доступу від їх володарів), використання соціальних віджетів Автолюбитель на сторонніх сайтах без додаткової авторизації. При використанні соціальних віджетів Користувачем стороннім сайтам не надаються дані про логін та пароль Користувача, а також його дані, захищені налаштуваннями приватності.

5.12. Користувач як володар інформації, розміщеної на власній персональній сторінці, усвідомлює, що за винятком випадків, встановлених цими Правилами та чинним законодавством України, Адміністрація Сайту не бере участь у формуванні та використанні змісту та контролі доступу інших користувачів до персональної сторінки Користувача.

5.13. Створення і використання Співтовариств

5.13.1. Користувач має право створювати групи, офіційні сторінки і зустрічі (далі – Співтовариства) для цілей просування комерційних, політичних, благодійних та інших некомерційних організацій, брендів, товарів, робіт і послуг, а також різних заходів (далі – Об’єкти просування). Об’єкти просування, методи і способи їх просування повинні відповідати чинному законодавству України, в тому числі законодавству про рекламу, міжнародним правовим актам, цим Правилам, а також визнаним етичним нормам і принципам моралі, у тому числі належать до таких за думку Адміністрації Сайту. В якості Об’єктів просування не можуть виступати об’єкти, передбачені пп. 3.1. – 3.10. Правил розміщення рекламних оголошень на Сайті.

5.13.2. При створенні та адмініструванні Співтовариства, в тому числі при реєстрації піддоменів імені, використовуваного для адресації на сторінку Співтовариства, Користувач підтверджує, що діє на законних підставах (наприклад, за дорученням), володіє всіма необхідними правами і не порушує своїми діями законні права та інтереси третіх осіб і чинне законодавство України, в тому числі законодавство про конкуренцію і правах на результати інтелектуальної діяльності та засоби індивідуалізації.

5.13.3. У Співтоваристві, у тому числі в описі, на головній фотографії Співтовариства, в альбомах, в новинах, обговореннях, опитуваннях, аудіозаписах, відеозаписах, на стіні, не допускається розміщення Контенту (у значенні, передбаченому п. 7.1.1. Цих Правил) цілком або по частинах без попереднього дозволу правовласника, а також інформації, передбаченої п. 6.3.4. цих Правил. Користувач, адмініструє Спільнота, зобов’язаний самостійно стежити і припиняти не відповідають правилам розміщення інформації в Співтоваристві, і при необхідності блокувати користувачам, що порушує ці Правила, доступ до Спільноти, використовуючи функціональні можливості Сайту.

5.13.4. У Співтоваристві, у тому числі в описі, на головній фотографії Співтовариства, в альбомах, в матеріалах, обговореннях, опитуваннях, закріплених записах на стіні і т.д., за винятком прямо встановлених цим пунктом випадків, не допускається розміщення сторонньої комерційної та політичної реклами . На стіні Співтовариства (за винятком закріплених записів, в яких реклама не допускається) може бути розміщено не більше 5 (П’яти) сторонніх рекламних оголошень на добу, з них поза біржею реклами Автолюбитель може бути розміщено не більше 3 (Трьох) сторонніх рекламних оголошень. Сторонньої рекламою визнається будь-яка інформація, яка не має прямого відношення до Спільноти і Об’єкту просування, яка розповсюджується в будь-якій формі як від особи Співтовариства, так і від імені інших спільнот та Користувачів, та спрямована на привернення уваги користувачів до об’єкта рекламування, формування або підтримка інтересу до нього . Користувачеві, адмініструє Спільнота, необхідно самостійно стежити і припиняти не відповідають правилам розміщення сторонньої реклами в Співтоваристві. Спільнота може бути розміщено в системі пошуку Сайту Автолюбитель при обов’язковому дотриманні вимог, передбачених у цьому пункті.

5.13.5. Всі сторонні рекламні оголошення повинні відповідати пп. 1 і 3 Правил розміщення рекламних оголошень на Сайті.

5.13.6. Адміністрація Сайту має право самостійно на свій розсуд формувати і розміщувати список рекомендованих Співтовариств, виходячи з їх інформаційної цінності для користувачів і інших критеріїв. Для Співтовариств, що знаходяться в списку рекомендованих, діють додаткові обмеження – не більше 3 (Трьох) сторонніх рекламних оголошень на тиждень. У разі недотримання цього обмеження, Адміністрація Сайту має право виключити Спільнота зі списку рекомендованих.

5.13.7. Користувач несе повну відповідальність за свої дії, пов’язані зі створенням і адмініструванням Співтовариств, відповідно до чинного законодавства України, міжнародними правовими актами та цими Правилами.

5.13.8. У разі виявлення факту порушення в Співтоваристві законних прав та інтересів третіх осіб, чинного законодавства України, а також положень цих Правил Адміністрація Сайту має право, за своїм вибором, приймати такі заходи: (а) видаляти Контент та іншу інформацію зі сторінки Співтовариства і / або блокувати доступ до них; (б) блокувати доступ конкретних користувачів до сторінці Співтовариства; (в) блокувати доступ Користувача, що здійснює адміністрування Співтовариства, до Спільноти; (г) передати права адміністрування Співтовариства, а також право використання зареєстрованого піддоменів імені, законному правовласнику, в установленому порядку підтвердити свої права на Контент Співтовариства, в тому числі право на об’єкти авторського права, суміжних прав, а також право на засіб індивідуалізації, подібне до ступеня змішування з використовуваним в Співтоваристві піддоменів ім’ям; (д) виключити Спільнота з системи пошуку та / або заблокувати Спільнота; (е) тимчасово заборонити публікацію будь-яких посилань у Співтоваристві.

5.13.9. У разі порушення Співтовариством порядку розміщення сторонньої реклами (передбаченого в п. 5.13.4 цих Правил), Адміністрація Сайту має право обмежити рекламну діяльність Співтовариства шляхом заборони публікації в Співтоваристві будь-яких посилань на термін від одного тижня і більше на розсуд Адміністрації. У разі спроб обійти технічне обмеження на публікацію посилань (вставка додаткових символів, публікація зображень з посиланнями і т.д.) в період дії заборони, Адміністрація має право заблокувати Спільнота без можливості відновлення.

5.13.10. Адміністратори і модератори спільнот несуть повну відповідальність за модерацію і блокування Контенту, розміщеного на сторінках підконтрольних їм спільнот. У разі появи на сторінках підконтрольних їм спільнот Контенту, який суперечить Правилам Сайту або чинному законодавству України, адміністратори і модератори спільнот зобов’язані вжити заходів з видалення відповідних матеріалів зі сторінок підконтрольних їм спільнот.

5.14. Відносно інформації про себе Користувач має право: (а) самостійно видаляти раніше розміщену Користувачем інформацію на Сайті; (б) самостійно видаляти персональну сторінку Користувача з використанням функціональної можливості «видалити свою сторінку», доступною Користувачеві в розділі «Мої налаштування».

[/vc_tta_section][vc_tta_section title=”6. Обов’язки Користувача Автолюбитель” tab_id=”1453571685501-d27882bf-a1f9″]

6.1. При використанні Сайту Користувач зобов’язаний:
дотримуватись положень чинного законодавства України, цих Правил та інших спеціальних документів Адміністрації Сайту;
надавати при реєстрації достовірні, повні та актуальні дані, стежити за їх актуалізацією;
інформувати Адміністрацію Сайту про несанкціонований доступ до персональної сторінки та / або про несанкціонований доступ та / або використання пароля та логіна Користувача;
не надавати доступ іншим Користувачам до власної персональної сторінки або до окремої що міститься на ній інформації у випадку, якщо це може призвести до порушення законодавства України та / або цих Правил, спеціальних документів Адміністрації Сайту;
не розміщувати на персональній сторінці інформацію та об’єкти (включаючи посилання на них), які можуть порушувати права та інтереси інших осіб;
перед розміщенням інформації і об’єктів (включаючи, але не обмежуючись, зображеннями інших осіб, чужими текстами різного змісту, аудіозаписами та відеофільмами) заздалегідь оцінювати законність їх розміщення;
зберігати в таємниці і не надавати іншим Користувачам і третім особам стали йому відомими в результаті спілкування з іншими Користувачами та іншого використання Сайту персональні дані (включаючи, але не обмежуючись, домашніми адресами, номерами телефонів, адресами електронної пошти, ICQ, паспортними даними, банківською інформацією ) та інформацію про приватне життя інших Користувачів і третіх осіб без отримання відповідного попереднього дозволу останніх;
здійснювати резервне копіювання важливої ​​для Користувача зберігається на його персональній сторінці інформації.
6.2. У разі наявності сумнівів щодо законності здійснення тих чи інших дій, у тому числі з розміщення інформації або надання доступу, Адміністрація Сайту рекомендує утриматися від здійснення останніх.
6.3. Користувачеві при використанні Сайту забороняється:
6.3.1. Реєструватися як Користувача від імені або замість іншої особи («фальшивий акаунт») або реєструвати групу (об’єднання) осіб або юридична особа в якості Користувача. При цьому, можлива реєстрація від імені та дорученню іншої фізичної особи або юридичної особи за умови отримання необхідних повноважень у порядку і формі, передбачених законодавством України;
6.3.2. Вводити користувачів в оману щодо своєї особи, використовуючи логін і пароль іншого зареєстрованого Користувача;
6.3.3. Спотворювати відомості про себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або організаціями;
6.3.4. Завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати будь-яку інформацію, яка:
(а) містить погрози, дискредитує, ображає, порочить честь і гідність чи ділову репутацію або порушує недоторканність приватного життя інших Користувачів або третіх осіб;
(б) порушує права неповнолітніх осіб;
(в) є вульгарною або непристойною, містить порнографічні зображення і тексти або сцени сексуального характеру за участю неповнолітніх;
(г) містить сцени нелюдяного поводження з тваринами;
(д) містить опис засобів і способів суїциду, будь-яке підбурювання до його здійснення;
(е) пропагує та / або сприяє розпалюванню расової, релігійної, етнічної ненависті або ворожнечі, пропагує фашизм чи ідеологію расової переваги;
(ж) містить екстремістські матеріали;
(з) пропагує злочинну діяльність або містить поради, інструкції або керівництва по здійсненню злочинних дій;
(і); містить інформацію обмеженого доступу, включаючи, але не обмежуючись, державної та комерційною таємницею, інформацією про приватне життя третіх осіб;
(к) містить рекламу або описує привабливість вживання наркотичних речовин, у тому числі «цифрових наркотиків» (звукових файлів, що впливають на мозок людини за рахунок бінауральних ритмів), інформацію про поширення наркотиків, рецепти їх виготовлення і поради по вживанню;
(л) носить шахрайський характер;
(м) а також порушує інші права та інтереси громадян і юридичних осіб або вимоги законодавства України.
6.3.5. Незаконно завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати інтелектуальну власність Користувачів і третіх осіб;
6.3.6. Здійснювати масові розсилки повідомлень на адресу інших користувачів Сайту без їх згоди;
6.3.7. Використовувати програмне забезпечення і здійснювати дії, спрямовані на порушення нормального функціонування Сайту або персональних сторінок Користувачів;
6.3.8. Завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати віруси, трояни та інші шкідливі програми;
6.3.9. Використовувати без спеціального на те дозволу Адміністрації Сайту автоматизовані скрипти (програми) для збору інформації на Сайті та / або взаємодії з Сайтом і його функціоналом;
6.3.10. Будь-яким способом, у тому числі, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, злому, намагатися отримати доступ до логіну та паролю іншого Користувача;
6.3.11. Здійснювати незаконний збір і обробку персональних даних інших осіб;
6.3.12. Здійснювати використання Сайту іншим способом, окрім як через інтерфейс, наданий Адміністрацією Сайту, за винятком випадків, коли такі дії були прямо дозволені Користувачеві відповідно до окремої угоди з Адміністрацією;
6.3.13. Відтворювати, дублювати, копіювати, продавати, здійснювати торгові операції і перепродавати доступ до використання Сайту, в тому числі його Додаткового функціоналу, для будь-яких цілей, за винятком випадків, коли такі дії були прямо дозволені Користувачеві відповідно до умов окремої угоди з Адміністрацією;
6.3.14. Розміщувати комерційну і політичну рекламу поза спеціальних розділів Сайту, встановлених Адміністрацією Сайту;
6.3.15. Розміщувати будь-яку іншу інформацію, яка, на особисту думку Адміністрації, є небажаною, не відповідає цілям створення Сайту, ущемляє інтереси користувачів або з інших причин є небажаною для розміщення на Сайті;
6.3.16. Здійснювати самостійно або від імені інших користувачів з використанням функціоналу їх аккаунта, в тому числі шляхом введення в оману або з обіцянкою заохочення, в тому числі з використанням будь-яких програм, автоматизованих скриптів, масові однотипні дії, спрямовані на штучне підвищення показників лічильників сайту (числа друзів, відміток «Мені подобається», подій «Розповісти друзям» і т.д.).
6.4. Користувач несе особисту відповідальність за будь-яку інформацію, яку розміщує на Сайті, повідомляє іншим Користувачам, а також за будь-які взаємодії з іншими Користувачами, здійснювані на свій ризик.
6.5. У разі незгоди Користувача з цими Правилами або їх оновленнями, Користувач зобов’язаний відмовитися від його використання, поінформувавши про це Адміністрацію Сайту в установленому порядку.

[/vc_tta_section][vc_tta_section title=”7. Умови про інтелектуальні права” tab_id=”1453571755787-8bd9a026-5acd”]

7.1. Виключні права на Контент, розміщений на Сайті.
7.1.1. Всі об’єкти, розміщені на Сайті, у тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, скрипти, програми, музика, звуки та інші об’єкти та їх добірки (далі – Контент), є об’єктами виняткових прав Адміністрації , Користувачів Сайту та інших правовласників, всі права на ці об’єкти захищені.
7.1.2. Крім випадків, встановлених цими Правилами, а також чинним законодавством України, жоден Контент не може бути скопійований (відтворений), перероблений, поширений, відображений у фреймі, опублікований, викачаний, переданий, проданий або іншим способом використаний цілком або по частинах без попереднього дозволу правовласника, крім випадків, коли правовласник явним чином виразив свою згоду на вільне використання Контенту будь-якою особою.
7.1.3. Користувач, розміщуючи Сайті належить йому на законних підставах Контент, надає іншим користувачам невиняткове право на його використання шляхом перегляду, відтворення (у тому числі копіювання) та інші права виключно з метою особистого некомерційного використання, крім випадків, коли таке використання заподіює або може заподіяти шкоду інтересам правовласника.
7.1.4. Використання Користувачем Контенту, доступ до якого було отримано виключно для особистого некомерційного використання, допускається за умови збереження всіх знаків авторства (копірайтів) або інших повідомлень про авторство, збереження імені автора в незмінному вигляді, збереження твору в незмінному вигляді.
7.1.5. Користувач надає також Адміністрації Сайту невиключне право використовувати на безоплатній основі розміщений на Сайті і належить йому на законних підставах Контент в цілях забезпечення Адміністрацією Сайту функціонування Сайту в обсязі, визначеному функціоналом і архітектурою Сайту. Зазначене невиключне право надається на термін розміщення Контенту на Сайті і поширює свою дію на території країн усього світу. Адміністрація Сайту має право передавати права, зазначені в цьому пункті третім особам. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація має право використовувати функціональні та технічні можливості Сайту, що забезпечують відображення розміщеного Користувачем Контенту, включаючи програвач (плеєр), призначені для цілей відображення Контенту, на свій розсуд, у тому числі для цілей показу рекламної інформації.
7.1.6. Якщо Користувач видаляє свій Контент з Сайту, невиключне право, згадане в п. 7.1.5. цих Правил, буде автоматично відкликано, проте Адміністрація залишає за собою право в разі необхідності, обумовленої технічними особливостями роботи Сайту, зберігати архівні копії призначеного для користувача Контенту протягом необхідного терміну.
7.1.7. Крім свого власного Контенту, Користувач не має права завантажувати або іншим чином доводити до загального відома (публікувати в мережі) Контент інших сайтів, баз даних та інші результати інтелектуальної діяльності за відсутності явним чином вираженої згоди правовласника на такі дії.
7.1.8. Будь-яке використання Сайту або Контенту, крім дозволеного чинними Умовами або в разі явно вираженої згоди правовласника на таке використання, без попереднього письмового дозволу правовласника, категорично заборонено.
7.1.9. Якщо інше явно не встановлено в цих Правилах, ніщо в чинних Правилах не може бути розглянуте як передача виняткових прав на Контент.
7.2. Відповідальність за порушення виняткових прав.
7.2.1. Користувач несе особисту відповідальність за будь-який Контент або іншу інформацію, які він завантажує або іншим чином доводить до загального відома (публікує) на Сайті або з його допомогою. Користувач не має права завантажувати, передавати або публікувати Контент на Сайті, якщо він не володіє відповідними правами на здійснення таких дій, придбаними або переданими йому відповідно до законодавства України. При виявленні порушення прав для подачі скарг використовуються Правила розгляду скарг на користувальницький контент.
7.2.2. Адміністрація Сайту може, але не зобов’язана, переглядати на наявність забороненого Контенту і може видаляти або переміщати (без попередження) будь-який Контент або користувачів на свій особистий розсуд, за якою причини або без причини, включаючи без всяких обмежень переміщення або видалення контенту, який, на особисту думку Адміністрації, порушує чинні Правила, законодавство України та / або може порушувати права, заподіяти шкоду або загрожувати безпеці інших користувачів або третіх осіб.
7.3. Сайти та Контент третіх осіб.
7.3.1. Містить (або може містити) посилання на інші сайти в мережі Інтернет (сайти третіх осіб) так само, як і статті, фотографії, ілюстрації, графічні зображення, музику, звуки, відео, інформацію, додатки, програми і інший Контент, що належить або надходить від третіх осіб (Контент третіх осіб), що є результатом інтелектуальної діяльності і що охороняються відповідно до законодавства України.
7.3.2. Вказані треті особи та їх Контент не перевіряються Адміністрацією на відповідність тим або іншим вимогам (достовірності, повноти, сумлінності і т.п.). Адміністрація не несе відповідальність за будь-яку інформацію, розміщену на сайтах третіх осіб, до яких Користувач отримує доступ через Сайт або через Контент третіх осіб, включаючи, в тому числі, будь-які думки або твердження, виражені на сайтах третіх осіб або в їх Контенте.
7.3.3. Розміщення на Сайті посилання або керівництва по скачуванню файлів і / або установці програм третіх осіб не означають підтримки або схвалення цих дій з боку Адміністрації.
7.3.4. Посилання на будь-який сайт, продукт, послугу, будь-яку інформацію комерційного або некомерційного характеру, розміщена на Сайті, не є схваленням або рекомендацією даних продуктів (послуг) з боку Адміністрації.
7.3.5. Якщо Користувач вирішив покинути Сайт і перейти до сайтів третіх осіб або використовувати, або встановити програми третіх осіб, він робить це на свій ризик і з цього моменту ці Правила більше не поширюються на Користувача. При подальших діях Користувачеві варто керуватися застосовними нормами і політикою, у тому числі діловими звичаями тих осіб, чий Контент він збирається використовувати.

[/vc_tta_section][vc_tta_section title=”8. Функціонування Сайту Автолюбитель і відповідальність при його використанні” tab_id=”1453571759463-66bdd43a-292f”]

8.1. Користувачі несуть відповідальність за власні дії у зв’язку зі створенням і розміщенням інформації на власній персональній сторінці на Сайті, а також у зв’язку з розміщенням інформації на персональних сторінках інших Користувачів і в інших розділах Сайту відповідно до чинного законодавства України. Порушення цих Правил та чинного законодавства України тягне за собою цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність.
8.2. Адміністрація Сайту надає технічну можливість його використання Користувачами, не бере участь у формуванні змісту персональних сторінок Користувачів і не контролює і не несе відповідальності за дії або бездіяльність будь-яких осіб щодо використання Сайту або формування і використання змісту персональних сторінок Користувачів на Сайті.
8.3. В інформаційній системі Сайту і його програмному забезпеченні відсутні технічні рішення, що здійснюють автоматичні цензуру і контроль дій та інформаційних відносин Користувачів з використання Сайту, за винятком спеціальних технічних рішень, які можуть реалізовуватися Адміністрацією з метою запобігання та припинення порушень прав третіх осіб на результати інтелектуальної діяльності.
8.4. Адміністрація зберігає за собою право в будь-який час змінювати оформлення Сайту, його зміст, функціонал, змінювати або доповнювати використовувані скрипти, програмне забезпечення та інші об’єкти, що використовуються або зберігаються на Сайті, які серверні додатки в будь-який час з попереднім повідомленням або без такого.
8.5. Адміністрація Сайту не займається попередньою модерацією або цензурою інформації Користувачів і робить дії по захисту прав та інтересів осіб і забезпечення дотримання вимог законодавства України лише після звернення зацікавленої особи до Адміністрації Сайту в установленому порядку.
8.6. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за порушення Користувачем чинних Умов і залишає за собою право на свій власний розсуд, а також при отриманні інформації від інших користувачів або третіх осіб про порушення Користувачем цих Правил, змінювати (модерувати) або видаляти будь-яку опубліковану Користувачем інформацію, порушує заборони, встановлені цими Правилами, призупиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до всіх або до будь-якого з розділів або функціоналу Сайту в будь-який час з будь-якої причини або без пояснення причин, з попереднім повідомленням або без такого. Адміністрація Сайту закріплює за собою право видалити персональну сторінку Користувача та / або призупинити, обмежити або припинити доступ Користувача до будь-якої з функціональних можливостей Сайту, якщо Адміністрація виявить, що на її думку, Користувач становить загрозу для Сайту та / або його користувачів. Адміністрація Сайту реалізує описані вище заходи відповідно до застосовного законодавства і не несе відповідальності за можливі негативні наслідки таких заходів для Користувача або третіх осіб.
8.7. Видалення персональної сторінки Користувача означає автоматичне видалення всієї інформації, розміщеної на ній, а також всієї інформації Користувача, введеної при реєстрації на Сайті. Після видалення персональної сторінки Користувач втрачає доступ до використання Сайту.
8.8. Адміністрація Сайту забезпечує функціонування і працездатність Сайту і зобов’язується оперативно відновлювати його працездатність у разі технічних збоїв і перерв. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за тимчасові збої і перерви в роботі Сайту і викликані ними втрату інформації. Адміністрація не несе відповідальності за будь-який збиток комп’ютеру Користувача або іншої особи, мобільним пристроям, будь-якому іншому обладнанню або програмному забезпеченню, викликаний або пов’язаний з викачуванням матеріалів з ​​Сайту або за посиланнями, розміщеними на Сайті.
8.9. Адміністрація Сайту має право розпоряджатися статистичною інформацією, пов’язаною з функціонуванням Сайту, а також інформацією Користувачів для забезпечення адресного показу рекламної інформації різним аудиторіям Користувачів Сайту. Для цілей організації функціонування та технічної підтримки Сайту і виконання цих Правил Адміністрація Сайту має технічну можливість доступу до персональних сторінок користувачів, яку реалізує тільки у випадках, встановлених цими Правилами.
8.10. Адміністрація Сайту має право направляти Користувачеві інформацію про розвиток Сайту і його функціоналу, а також рекламувати власну діяльність.
8.11. Обмеження відповідальності Адміністрації Сайту:
8.11.1. САЙТ І його функціонал, ВКЛЮЧАЮЧИ ВСІ СКРИПТИ, ПРОГРАМИ, КОНТЕНТ І ОФОРМЛЕННЯ САЙТУ НАДАЮТЬСЯ «ЯК Є». АДМІНІСТРАЦІЯ ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД ЯКИХ ГАРАНТІЇ ТОГО, ЩО САЙТ АБО ЙОГО функціонал МОЖУТЬ ПІДХОДИТИ АБО НЕ ПІДХОДИТИ ДЛЯ КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ ВИКОРИСТАННЯ. АДМІНІСТРАЦІЯ НЕ МОЖЕ ГАРАНТУВАТИ І НЕ ОБІЦЯЄ НІЯКИХ СПЕЦИФІЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВІД ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ ТА / АБО його функціонал;
8.11.2. Щоб уникнути НЕПОРОЗУМІНЬ КОРИСТУВАЧЕВІ СЛІД ДОТРИМУВАТИСЬ ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ СКАЧУВАННІ З САЙТУ АБО ПО РОЗМІЩЕНИХ НА НЬОМУ ПОСИЛАННЯХ, ТА ВИКОРИСТАННІ БУДЬ-ЯКИХ ФАЙЛІВ, У ТОМУ ЧИСЛІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. АДМІНІСТРАЦІЯ САЙТУ НАСТІЙНО РЕКОМЕНДУЄ ВИКОРИСТОВУВАТИ ТІЛЬКИ ЛІЦЕНЗІЙНЕ, У ТОМУ ЧИСЛІ АНТИВІРУСНЕ, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ;
8.11.3. ВИКОРИСТОВУЮЧИ САЙТ, Користувач погоджується з тим, ЩО ВИКАЧУЄ З САЙТУ АБО З ЙОГО ДОПОМОГОЮ БУДЬ-ЯКІ МАТЕРІАЛИ НА СВІЙ ВЛАСНИЙ РИЗИК І НЕСЕ ОСОБИСТУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ ВИКОРИСТАННЯ ВКАЗАНИХ МАТЕРІАЛІВ, В ТОМУ ЧИСЛІ ЗА ЗБИТКИ, ЩО ЦЕ МОЖЕ ЗАПОДІЯТИ КОМП’ЮТЕРУ КОРИСТУВАЧА АБО третім особам, за ВТРАТУ ДАНИХ АБО БУДЬ-ЯКУ ІНШУ ШКОДУ;
8.11.4. НІ ЗА ЯКИХ ОБСТАВИН АДМІНІСТРАЦІЯ САЙТУ АБО ЇЇ ПРЕДСТАВНИКИ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД КОРИСТУВАЧЕМ АБО ПЕРЕД БУДЬ-ЯКИМИ ТРЕТІМИ ОСОБАМИ ЗА БУДЬ НЕПРЯМІ, ВИПАДКОВІ, НЕНАВМИСНИЙ ЗБИТОК, включаючи упущену вигоду АБО ВТРАЧЕНІ ДАНІ, ШКОДУ ЧЕСТІ, гідність чи ділову репутацію, ВИКЛИКАНИЙ У зв’язку З ВИКОРИСТАННЯМ САЙТУ, ВМІСТУ САЙТУ АБО ІНШИХ МАТЕРІАЛІВ, ДО ЯКИХ ВИ АБО ІНШІ ОСОБИ ОТРИМАЛИ ДОСТУП ЗА ДОПОМОГОЮ САЙТУ, НАВІТЬ ЯКЩО АДМІНІСТРАЦІЯ САЙТУ ЗАПОБІГАЛА або вказувала на можливість такої шкоди.

[/vc_tta_section][vc_tta_section title=”9. Прикінцеві положення” tab_id=”1453571762913-db81a485-4b89″]

9.1. Ці Правила складають угоду між Користувачем і Адміністрацією Сайту щодо порядку використання Сайту і його функціоналу і замінюють собою всі попередні угоди між Користувачем і Адміністрацією.
9.2. Ці Правила регулюються і тлумачаться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані Правилами, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.
9.3. У разі виникнення будь-яких суперечок або розбіжностей, пов’язаних з виконанням цих Правил, Користувач і Адміністрація Сайту докладуть всіх зусиль для їх вирішення шляхом проведення переговорів між ними. У випадку, якщо спори не будуть вирішені шляхом переговорів, спори підлягають вирішенню в порядку, встановленому чинним законодавством України.
9.4. Ці Правила набувають чинності для Користувача з моменту його приєднання до них і діють протягом невизначеного терміну.
9.5. Ці Правила складені російською мовою і можуть бути надані Користувачеві для ознайомлення іншою мовою. У разі розбіжності україномовної версії Умов і версії Умов на іншій мові, застосовуються положення україномовної версії чинних Правил.
9.6. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень чинних Умов будуть визнані недійсними або що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень.

[/vc_tta_section][/vc_tta_accordion]